Współzawodnictwo
i współdziałanie

Instytut im. Edwarda Taylora jest fundacją, której jednym z głównych celów są badania nad poznańską szkoła ekonomii i dorobkiem naukowym prof. Edwarda Taylora.

Edward Taylor

W rozwoju ludzkości we wszelkich przejawach jej życia, wśród chaotycznego na pozór splotu najrozmaitszych sił działających, stwierdzić możemy w ogólnych zarysach dwa główne pierwiastki rozwojowe: czynnik egoistyczny współzawodnictwo, oraz drugi altruistyczny, współdziałanie.


Oba występują od kolebki ludzkości, przeplatają jej dzieje, wzajemnie się uzupełniają, walczą z sobą, a zarazem ściśle z sobą współdziałają, prowadząc ludzkość na coraz wyższe stopnie rozwoju dziejowego. Są one zasadniczymi czynnikami wszelkiego postępu, tak kulturalnego, jak gospodarczego. Jeden wywołuje drugi, jeden dla drugiego jest wzajemnie warunkiem istnienia.


Jednym z najważniejszych objawów czynnika solidarności, współdziałania w życiu społecznym i gospodarczym jest zrzeszanie się jednostek dla osiągnięcia pewnych wspólnych celów.

Edward Taylor

O nas

Jesteśmy jedną z pierwszych w Polsce organizacją z kompleksowym programem badań nad poznańską szkołą ekonomii. Jednocześnie pragniemy przybliżać i rozpowszechniać twórczość poznańskiej szkoły ekonomii, a w szczególności jej prekursora prof. Edwarda Taylora.

Środki na badania pozyskujemy przede wszystkim z działalności prawniczej, a także z dotacji i darowizn. Część dochodu Fundacji przeznaczana jest na badania w obrębie dziedziny prawa, a także na stypendia dla młodych naukowców.